Krishna Kshetrams in the South

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

Krishna Kshetrams in the South, as enjoyed by Azhwars

Kapisthalam

Kapisthalam

Tirukannamangai
thirukannamangai 1

Tirukkannangudi

Tirukannangudi

Tirukkannapuram

Tirukannapuram

Tirukovalur

Tirukovalur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *